MI-TI-ÉN Alapítvány

Székhely: 1131 Budapest, Csuka utca 3.
Adószám: 18706646-1-41

Bankszámlaszám:
MagNet Magyar Közösségi Bank
HU61162000100013058500000000

Nyilvántartási szám: 13-01-0002618
Alapítás ideje: 2005. január 3.
Nyilvántartásba vételről rendelkező határozat száma:
12.Pk.60.524/2004/4.
Az alapítványt bejegyző hatóság: Pest megyei Bíróság

E-mail: joakarat@joakaratavilagban.hu
Honlap: joakaratavilagban.hu

Céljaink

Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

Mottó: „Egészség: az ember testi, lelki, szellemi, energetikai és szociális jóléte, harmóniában a környezettel.”

Alapítót az a tartós közérdekű cél vezérli, hogy elősegítse a holisztikus szemlélet- és életmód, azaz az EGÉSZ-SÉG terjedését és megvalósítását. A holisztikus szemléletmód alapja korunk egyik legnagyobb felismerése, hogy minden élet összekapcsolódik és összefügg egymással. Ma milliók hisznek az emberiségen belüli spirituális egységben, amely meghaladja a külső - faji, nemzeti és felekezeti - különbségeket. A jóakaratú férfiak és nők szerte a világban kinyilvánítják ezen hitüket életükkel, és ezáltal planetáris átalakulás megy végbe. Új, minden népet felölelő civilizáció születik, melynek alapját közös ember-ségünk felismerése és a helyes emberi kapcsolatok adják. A Föld minden létezője egy családot alkot, és mi, emberek felelősek vagyunk önmagunkért és ezért a közösségért. A közösségvállaláshoz pedig az önmegismerésen keresztül vezet az út.

Az Alapítvány céljai továbbá:

Céljaink megvalósításához segítségül hívjuk a művészet, a pszichológia, a természetgyógyászat, a sport eszközeit és a média, az Internet valamint a telekommunikáció közvetítő erejét. Személyes tanácsadással, csoportos foglalkozásokkal, illetve a média eszközeivel kívánunk részt vállalni a holisztikus életmód elterjesztésében és elterjedésében.

Az Alapítvány cél szerinti tevékenységei:

Az Alapítvány nem közhasznú jogállása mellett elsősorban közcélú, illetve közhasznú tevékenységeket is végez.

Átláthatósági dokumentumok